Dom weselny |

 Restauracja, hotel

lokalizacja: |

 Górny Gród, woj. podlaskie

pow. użytkowa: |

 505,20m2

inwestor: |

 prywatny 

projekt: |

 sierpień 2022

realizacja: |

 –

opis: |

projekt budynku w stylu amerykańśkim. W parterze zlokalizowano część ogólnodostępną z salą biesiadną, kuchnią i sanitariatami. Piętro przeznaczone zostało na pokoje na wynajem. Wokół budynku zaprojektowano podcienie, tarasy, rozrzeźbiające w znaczym stopniu bryłę.